கேதுகிரகங்கள் 12 வீடுகளில் இருந்தால் பலன் - கேது

எல்லாம் பொதுப் பலன்களே - அவரவர் ஜாதகத்தில் வேறு கிரக அமைப்புக்கள், பார்வைகள், சேர்க்கைகள் காரணமாக பலன்கள் வேறுபடலாம்.

கேது


1. நட்சத்திரங்கள்(Stars) : மகம், மூலம், அசுவனி
2. மொத்த திசை இருப்பு : 7 வருடம்
3. தானியம் (Grains) : கொள்ளு
4. புஷ்பம் (Flower) : செவ்வல்லி
5. நிறம் (Color) : சிவப்பு (red)
6. ஜாதி (caste): சங்கிரம ஜாதி
7. வடிவம் (Structure) : உயரமானவர்
8. உடல் உறுப்பு : கை , தோள்
9. உலோகம் (Metal) : துருக்கல்
10. மொழி(Language) : அந்நிய மொழிகள்
11. ரத்தினம் (Gems) : வைடூர்யம்
12. வஸ்திரம் : புள்ளிகள் (பல நிறங்கள்) உடைய சிவப்பு
13 தூப தீபம் : செம்மரம்
14 வாகனம் : சிங்கம்
15 மறைவு ஸ்தானம் : லக்கனத்திற்கு 8, 12 ஆகும்
16. சமித்து : தர்ப்பை
17. சுவை (Taste) : உறைப்பு
18 பஞ்பூதம் : ஆகாயகிரகம்
19 நாடி : பித்த நாடி
20. திசை: வடமேற்கு
21. அதிதேவதை : கணபதி, சண்டிகேஸ்வர்
22 சஞ்சரிக்கும் கால அளவு : 1 1/2 வருடங்கள்
23. தன்மை : சரக்கிரகம்
24 குணம் (Character) : தாமஸம் மகரம்
25 ஆட்சி : மீனம் உச்சம் : விருச்சிகம், நீசம் : ரிஷபம், மூல திரிகோணம் : விருச்சிகம்
(ராகு , கேதுக்கு சொந்த வீடு , உச்ச, நிச்ச வீடுகள் மற்றும் மூல திரிகோணம் கிடையாது என்று சில ஜோதிட நூல்கள் கூறுகிறது)
26 நட்பு வீடுகள்: மிதுனம், கன்னி, துலாம், தனுசு, மகரம்,மீனம்
27 பகை வீடுகள்: கடகம், சிம்மம்
28 பார்வை : 7ம் மடடும்
29 பலன் தரும் காலம் : பிற்காலம் (பிற்கூற்றில்)
30. மாத்ருகாரகன் : மாதாமகாகாரகன் ( தாய்வழி அதாவது மாதர் வழி பாட்டன் வம்சம்)
31. தத்துவம் : அலி கிரகம்


12 வீடுகளில் இருந்தால் பலன் விவரங்கள் :

எல்லாம் பொதுப் பலன்களே - அவரவர் ஜாதகத்தில் வேறு கிரக அமைப்புக்கள், பார்வைகள், சேர்க்கைகள் காரணமாக பலன்கள் வேறுபடலாம்.

லக்கினத்தில் இருந்து

1-ம் வீட்டில் (First House) இருந்தால் :

மேலும் படிக்க ...ராகு
கிரகங்கள் 12 வீடுகளில் இருந்தால் பலன் விவரங்கள் - ராகு

எல்லாம் பொதுப் பலன்களே - அவரவர் ஜாதகத்தில் வேறு கிரக அமைப்புக்கள், பார்வைகள், சேர்க்கைகள் காரணமாக பலன்கள் வேறுபடலாம்.

ராகு (Rahu)


ராகு (Rahu)சில குறிப்புகள் :
 1. நட்சத்திரங்கள் : திருவாதிரை, சுவாதி, சதயம்
 2. மொத்த திசை இருப்பு : 18 வருடம்
 3. தானியம் : உளுந்து (உளுத்தம் பருப்பு )
 4. புஷ்பம் : மந்தாரை
 5. நிறம் : கருமை
 6. ஜாதி : சங்கிரம ஜாதி
 7. வடிவம் : உயரமானவர்
 8. உடல் உறுப்பு : தொடை, பாதம், கணுக்கால்
 9. உலோகம் : கருங்கல்
 10. மொழி : அந்நிய மொழிகள்
 11. ரத்தினம் : கோமேதகம்
 12. வஸ்திரம் : சித்திரங்கள் உடைய கருப்பு
 13. தூப தீபம் : கடுகு
 14. வாகனம் : ஆடு
 15. மறைவு ஸ்தானம் : லக்கனத்திற்கு 8, 12 ஆகும்
 16. சமித்து : அறுகு
 17. சுவை : கைப்பு
 18. பஞ்பூதம் : ஆகாயகிரகம்
 19. நாடி : பித்த நாடி
 20. திசை: தென்மேற்கு
 21. அதிதேவதை : காளி, துர்க்கை, கருமாரியம்மன்
 22. சஞ்சரிக்கும் கால அளவு : 1 1/2 வருடங்கள்
 23. தன்மை : சரக்கிரகம்
 24. குணம் : தாமஸம் மகரம்
 25. ஆட்சி : கன்னி உச்சம் : ரிஷபம், நீசம் : விருச்சிகம், மூல திரிகோணம் : ரிஷபம்
  (ராகு , கேதுக்கு சொந்த வீடு , உச்ச, நிச்ச வீடுகள் மற்றும் மூல திரிகோணம் கிடையாது என்று சில ஜோதிட நூல்கள் கூறுகிறது)
 26. நட்பு வீடுகள்: மிதுனம், கன்னி, துலாம், தனுசு, மகரம்,மீனம்
 27. பகை வீடுகள்: கடகம், சிம்மம்
 28. பார்வை : 7ம் மடடும்
 29. பலன் தரும் காலம் : பிற்காலம் (பிற்கூற்றில்)
 30. மாத்ருகாரகன் : பிதாமகாகாரகன் ( பிதுர் பாட்டன் வம்சம்)
 31. தத்துவம் : பெண் கிரகம்

12 வீடுகளில் இருந்தால் பலன் விவரங்கள் :

லக்கினத்தில் இருந்து

1-ம் வீட்டில் இருந்தால் (Rahu in First house) :

மேலும் படிக்க ...சனிகிரகங்கள் 12 வீடுகளில் இருந்தால் பலன் விவரங்கள் - சனி

எல்லாம் பொதுப் பலன்களே - அவரவர் ஜாதகத்தில் வேறு கிரக அமைப்புக்கள், பார்வைகள், சேர்க்கைகள் காரணமாக பலன்கள் வேறுபடலாம்.


சனி (Saturn - Sani)சனி சில குறிப்புகள் :

1. நட்சத்திரங்கள் (stars) : பூசம், அனுஷம், உத்திரட்டாதி
2. மொத்த திசை இருப்பு : 19 வருடம்
3. தானியம் (Grain): எள்ளு (SESAME)
4. புஷ்பம் (Flower): கருங்குவளை
5. நிறம் (Color) : கருமை (Black)
6. ஜாதி (Caste) : சூத்திர ஜாதி
7. வடிவம் (Structure or Shape) : குள்ளமானவர்
8. உடல் உறுப்பு (Body Part) : தொடை, பாதம், கணுக்கால்
9. உலோகம் (Metal): இரும்பு (Iron)
10. மொழி (Language) : அந்நிய மொழிகள்
11. ரத்தினம் (Gems) : நீலம் (Blue Sapphire / Neelam)
12. வஸ்திரம் (Dress) : கருப்பு
13 தூப தீபம் : கரங்காலி
14 வாகனம் : காக்கை, எருமை
15 மறைவு ஸ்தானம் : லக்கனத்திற்கு 8, 12 ஆகும்
16. சமித்து : வன்னி
17. சுவை (Taste) : கைப்பு
18 பஞ்பூதம் : ஆகாயகிரகம்
19 நாடி : வாத நாடி
20. திசை: (Direction: மேற்கு (West)
21. அதிதேவதை : எமன், ஐயப்பன்
22 சஞ்சரிக்கும் கால அளவு : 2 1/2 வருடங்கள்
23. தன்மை : உபயக்கிரகம்
24 குணம் : தாமஸம்
25 ஆட்சி : மகரம், கும்பம் உச்சம் : துலாம், நீசம் : மேஷம், மூல திரிகோணம் : கும்பம்
26 நட்பு வீடுகள்: ரிஷபம், மிதுனம்
27 பகை வீடுகள்: கடகம், சிம்மம், விருச்சிகம்
28 பார்வை : 3, 7 , 10 (3 , 10 விசேஷப் பார்வைகள் )
29 பலன் தரும் காலம் : பிற்காலம் (பிற்கூற்றில்)
30. மாத்ருகாரகன் : ஆயுள்காரகன்
31. தத்துவம் : அலி கிரகம்


12 வீடுகளில் இருந்தால் பலன் விவரங்கள் :


லக்கினத்தில் இருந்து

1-ம் வீட்டில் ( First House) இருந்தால் :

மேலும் படிக்க....

சுக்கிரன்
கிரகங்கள் 12 வீடுகளில் (Twelveth House) இருந்தால் பலன் விவரங்கள்-சுக்கிரன் :

எல்லாம் பொதுப் பலன்களே - அவரவர் ஜாதகத்தில் வேறு கிரக அமைப்புக்கள், பார்வைகள், சேர்க்கைகள் காரணமாக பலன்கள் வேறுபடலாம்.


சுக்கிரன் சில குறிப்புகள் (Something About Venus-Sukiran):
 1. நட்சத்திரங்கள் (Stars): பரணி, பூரம், பூராடம்
 2. மொத்த திசை இருப்பு : 20 வருடம்
 3. தானியம் (Grains): மொச்சை (one of the Beans)
 4. புஷ்பம் (Flower): வெண்தாமரை (White Lotus)
 5. நிறம் (Color): வெண்மை
 6. ஜாதி (Caste) : பிராமண ஜாதி
 7. வடிவம் (Structure or Shape) : சம உயரமானவர்
 8. உடல் உறுப்பு (Part of the Bosy): மர்ம ஸ்தானம்
 9. உலோகம் (Metal) : வெள்ளி (Silver)
 10. மொழி (Language) : சமஸ்கிருதம், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம்
 11. ரத்தினம் (Gem): வைரம (Diamond)்
 12. வஸ்திரம் : வெண்பட்டு
 13. தூப தீபம் : லவங்கம்
 14. வாகனம் : குதிரை (Horse),மாடு (Cow), விமானம், கருடன்
 15. மறைவு ஸ்தானம் : லக்கனத்திற்கு 3, 8 ஆகும்
 16. சமித்து : அத்தி
 17. சுவை : புளிப்பு
 18. பஞ்பூதம் : அப்புக்கிரகம்
 19. நாடி : சிலோஷ்ம நாடி
 20. திசை: தென்கிழக்கு
 21. அதிதேவதை : லஷ்மி, இந்திரன், வருணன்
 22. சஞ்சரிக்கும் கால அளவு : 1 மாதம்
 23. தன்மை : ஸ்திரக்கிரகம்
 24. குணம் : ராஜசம்
 25. ஆட்சி : ரிஷபம், துலாம் உச்சம் : மீனம் , நீசம் : கன்னி , மூல திரிகோணம் : துலாம்
 26. நட்பு வீடுகள்: மிதுனம், தனுசு, மகரம், கும்பம்
 27. பகை வீடுகள்: கடகம், சிம்மம், தனுசு
 28. பார்வை : 7 மட்டும்
 29. பலன் தரும் காலம் : மத்திம காலம்
 30. மாத்ருகாரகன் : களத்திரகாரகன்
 31. தத்துவம் : பெண் கிரகம்

சுக்கிரன் 12 வீடுகளில் (Twelveth House) இருந்தால் பலன் விவரங்கள் :

எல்லாம் பொதுப் பலன்களே - அவரவர் ஜாதகத்தில் வேறு கிரக அமைப்புக்கள், பார்வைகள், சேர்க்கைகள் காரணமாக பலன்கள் வேறுபடலாம்.

லக்கினத்தில் இருந்து

1-ம் வீட்டில் ( First House) இருந்தால் :

மேலும் படிக்க....


குரு


கிரகங்கள் 12 வீடுகளில் இருந்தால் பலன் விவரங்கள் - குரு

எல்லாம் பொதுப் பலன்களே - அவரவர் ஜாதகத்தில் வேறு கிரக அமைப்புக்கள், பார்வைகள், சேர்க்கைகள் காரணமாக பலன்கள் வேறுபடலாம்.

குரு


குரு சில குறிப்புகள் :
1. நட்சத்திரங்கள் : புனர்பூசம், விசாகம், புரட்டாதி
2. மொத்த திசை இருப்பு : 16 வருடம்
3. தானியம் : சுண்டல் (கடலை)
4. புஷ்பம் : முல்லை
5. நிறம் : மஞ்சள் (பொன் நிறம்)
6. ஜாதி : பிராமண ஜாதி
7. வடிவம் : உயரமானவர்
8. உடல் உறுப்பு : இதயம்
9. உலோகம் : பொன்
10. மொழி : சமஸ்கிருதம், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம்
11. ரத்தினம் : புஷ்பராகம்
12. வஸ்திரம் : பொன் நிறம்
13 தூப தீபம் : ஆம்பல்
14 வாகனம் : யானை
15 மறைவு ஸ்தானம் : லக்கனத்திற்கு 3, 6, 8, 12 ஆகும்
16. சமித்து : அரசு
17. சுவை : தித்திப்பு
18 பஞ்பூதம் : தேயக்கிரகம்
19 நாடி : வாத நாடி
20. திசை: வடகிழக்கு (ஈசான்யம் )
21. அதிதேவதை : தட்சணாமூர்த்தி , பிரம்மா
22 சஞ்சரிக்கும் கால அளவு : 1 வருடம்
23. தன்மை : உபயக்கிரகம்
24 குணம் : சாத்மீகம
25 ஆட்சி : தனுசு, மீனம் உச்சம் : கடகம், நீசம் : மகரம், மூல திரிகோணம் : தனுசு
26 நட்பு வீடுகள்: மேஷம், சிம்மம், கன்னி, விருச்சிகம்
27 பகை வீடுகள்: ரிஷபம், மிதுனம், துலாம்
28 பார்வை : 5, 7, 9 ( 5, 9 விசேஷப் பார்வைகள் )
29 பலன் தரும் காலம் : மத்திம காலம்
30. மாத்ருகாரகன் : புத்ரகாரகன்
31. தத்துவம் : ஆண் கிரகம்

லக்கினத்தில் இருந்து குரு

1-ம் வீட்டில் (First Place) இருந்தால் :

மேலும் படிக்க ...

புதன்
கிரகங்கள் 12 வீடுகளில் இருந்தால் பலன் விவரங்கள் :-புதன்

எல்லாம் பொதுப் பலன்களே - அவரவர் ஜாதகத்தில் வேறு கிரக அமைப்புக்கள், பார்வைகள், சேர்க்கைகள் காரணமாக பலன்கள் வேறுபடலாம்.

புதன்

புதன் சில குறிப்புகள் :

1. நட்சத்திரங்கள் : ஆயில்யம், கேட்டை, ரேவதி
2. மொத்த திசை இருப்பு : 17 வருடம்
3. தானியம் : பச்சைப்பயிறு
4. புஷ்பம் : வெண்காந்தல்
5. நிறம் : பச்சை
6. ஜாதி : வைசிய ஜாதி
7. வடிவம் : உயரமானவர்
8. உடல் உறுப்பு : கழுத்து
9. உலோகம் : பித்தளை
10. மொழி : தமிழ், கணிதம், சிற்பம், ஜோதிடம்
11. ரத்தினம் : மரகதம் (பச்சை)
12. வஸ்திரம் : நல்ல பச்சை
13 தூப தீபம் : கற்பூரம்
14 வாகனம் : குதிரை, நரி
15 மறைவு ஸ்தானம் : லக்கனத்திற்கு 3, 6, 8, 12 ஆகும்
16. சமித்து : நாயுருவி
17. சுவை : உவர்ப்பு
18 பஞ்பூதம் : வாயு கிரகம்
19 நாடி : வாத நாடி
20. திசை: வடக்கு
21. அதிதேவதை : பெருமாள்
22 சஞ்சரிக்கும் கால அளவு : 1 மாதம்
23. தன்மை : உபயக்கிரகம்
24 குணம் : தாமஸம்
25 ஆட்சி : மிதுனம், கன்னி உச்சம் : கன்னி , நீசம் : மீனம், மூல திரிகோணம் : கன்னி
26 நட்பு வீடுகள்: ரிஷபம், சிம்மம், துலாம்
27 பகை வீடுகள்: கடகம், விருச்சிகம்
28 பார்வை : 7 பார்வை மட்டும்
29 பலன் தரும் காலம் : காலம் முழுவதும்
30. மாத்ருகாரகன் : மாதுலகாரகன் (வித்யாகாரகன்)
31. தத்துவம் : அலி கிரகம்

புதன் லக்கினத்தில் இருந்து

1-ம் வீட்டில் ( First House) இருந்தால் :

மேலும் படிக்க...
செவ்வாய்
கிரகங்கள் 12 வீடுகளில் இருந்தால் பலன் விவரங்கள் :-செவ்வாய்

எல்லாம் பொதுப் பலன்களே - அவரவர் ஜாதகத்தில் வேறு கிரக அமைப்புக்கள், பார்வைகள், சேர்க்கைகள் காரணமாக பலன்கள் வேறுபடலாம்.

செவ்வாய்


செவ்வாய் (அங்காரகன்) சில குறிப்புகள் :

1. நட்சத்திரங்கள் : மிருகசீரிஷம், சித்திரை, அவிட்டம்
2. மொத்த திசை இருப்பு : 7 வருடம்
3. தானியம் : துவரை
4. புஷ்பம் : சண்பகம்
5. நிறம் : சிவப்பு
6. ஜாதி : க்ஷத்திரிய ஜாதி
7. வடிவம் : குள்ளமானவர்
8. உடல் உறுப்பு : கை,தோள்
9. உலோகம் : செம்பு
10. மொழி : தெலுங்கு, தமிழ்
11. ரத்தினம் : பவளம்
12. வஸ்திரம் : நல்ல சிவப்பு (பவள நிறம் )
13 தூப தீபம் : குங்கிலியம்
14 வாகனம் : செம்போத்து (அன்னம்), சேவல்
15 மறைவு ஸ்தானம் (சிறப்பு விதி) : லக்கனத்திற்கு 8, 12 ஆகும்
16. சமித்து : கருங்காலி
17. சுவை : உறைப்பு
18 பஞ்பூதம் : பிருதிவிக் கிரகம்
19 நாடி : பித்த நாடி
20. திசை: தெற்கு
21. அதிதேவதை : முருகர்
22 சஞ்சரிக்கும் கால அளவு : 1 1/2 மாதம்
23. தன்மை : சர கிரகம்
24 குணம் : ராஜசம்
25 ஆட்சி : மேஷம், விருச்சிகம் , உச்சம் : மகரம் , நீசம் : கடகம் , மூல திரிகோணம் : மேஷம்
26 நட்பு வீடுகள்: சிம்மம், தனுசு, மீனம்
27 பகை வீடுகள்: மிதுனம், கன்னி
28 பார்வை : 4, 7 , 8 (4 , 8 விசேஷப் பார்வைகள் )
29 பலன் தரும் காலம் : ஆரம்ப காலம்
30. மாத்ருகாரகன் : ப்ராத்ருகாரகன் (சகோதர காரகன்)
31. தத்துவம் : ஆண் கிரகம்


லக்கினத்தில் இருந்து
1-ம் வீட்டில் இருந்தால் (Rahu in First house) :

மேலும் படிக்க ...
சந்திரன்
கிரகங்கள் 12 வீடுகளில் இருந்தால் பலன் விவரங்கள் :-சந்திரன்

எல்லாம் பொதுப் பலன்களே - அவரவர் ஜாதகத்தில் வேறு கிரக அமைப்புக்கள், பார்வைகள், சேர்க்கைகள் காரணமாக பலன்கள் வேறுபடலாம்.

சந்திரன்


சந்திரன் சில குறிப்புகள் :
1. நட்சத்திரங்கள் : ரோகிணி, அஸ்தம், திருவோணம்
2. மொத்த திசை இருப்பு : 10 வருடம்
3. தானியம் : நெல்
4. புஷ்பம் : வெள்ளெலி
5. நிறம் : வெண்மை
6. ஜாதி : வைசிய ஜாதி
7. வடிவம் : குள்ளமானவர்
8. உடல் உறுப்பு : முகம், வயிறு
9. உலோகம் : ஈயம்
10. மொழி : தனியாக மொழி குறிப்பிடவில்லை
11. ரத்தினம் : முத்து
12. வஸ்திரம் : வெண்மை (முத்து வெண்மை)
13 தூப தீபம் : சாம்பிராணி
14 வாகனம் : முத்து விமானம்
15 மறைவு ஸ்தானம் (சிறப்பு விதி) : லக்கனத்திற்கு 3,6, 8, 12 ஆகும்
16. சமித்து : முருக்கு
17. சுவை : உப்பு
18 பஞ்பூதம் : அப்புக் கிரகம்
19 நாடி : சிலேஷ்ம நாடி
20. திசை: வடகிழக்கு (வாயு முலை)
21. அதிதேவதை : பார்வதி
22 சஞ்சரிக்கும் கால அளவு : 2 1/2 நாள்
23. தன்மை : சர கிரகம்
24 குணம் : சாத்மீகம்
25 ஆட்சி : கடகம் , உச்சம் : ரிஷபம் , நீசம் : விருச்சகம் , மூல திரிகோணம் : ரிஷபம்
26 நட்பு வீடுகள்: மிதுனம், சிம்மம், கன்னி
27 பகை வீடுகள்: பகை வீடுகள் கிடையாது
28 பார்வை : 7 ம் மட்டும்
29 பலன் தரும் காலம் : காலம் முழுவதும்
30. மாத்ருகாரகன் (மனசு காரகன் )(தாய் காரகன்)
31. தத்துவம் : பெண் கிரகம்

லக்கினத்தில் இருந்து
1-ம் வீட்டில் இருந்தால் (Rahu in First house) :

மேலும் படிக்க ...
சூரியன்
கிரகங்கள் 12 வீடுகளில் இருந்தால் பலன் விவரங்கள் :-சூரியன்

எல்லாம் பொதுப் பலன்களே - அவரவர் ஜாதகத்தில் வேறு கிரக அமைப்புக்கள், பார்வைகள், சேர்க்கைகள் காரணமாக பலன்கள் வேறுபடலாம்.

சூரியன்


சூரியன் சில குறிப்புகள் :

1 நட்சத்திரங்கள் : கிருத்திகை , உத்திரம், உத்திராடம்
2. மொத்த திசை இருப்பு : 6 வருடம்
3. தானியம் : கோதுமை
4. புஷ்பம் : செந்தாமரை
5. நிறம் : சிவப்பு
6. ஜாதி : பிராமண ஜாதி
7. வடிவம் : சம உயரமானவர்
8. உடல் உறுப்பு : தலை
9. உலோகம் : தாமிரம்
10. மொழி : சமஸ்கிருதம், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம்
11. ரத்தினம் : மாணிக்கம்
12. வஸ்திரம் : சிவப்பு (ரத்த நிறம்)
13 தூப தீபம் : சந்தனம்
14 வாகனம் : மயில், தேர்
15 மறைவு ஸ்தானம் (சிறப்பு விதி) : லக்கனத்திற்கு 8, 12 ஆகும்
16. சமித்து : எருக்கு
17. சுவை : கார்ப்பு
18 பஞ்பூதம் : தேயுக் கிரகம்
19 நாடி : பித்த நாடி
20. திசை: கிழக்கு
21. அதிதேவதை : சிவன்
22 சஞ்சரிக்கும் கால அளவு : 1 மாதம்
23. தன்மை : ஸ்திர கிரகம்
24 குணம் : தாமஸம்
25 ஆட்சி : சிம்மம் , உச்சம் : மேஷம் , நீசம் : துலாம் , மூல திரிகோணம் : சிம்மம்
26 நட்பு வீடுகள்: விருசசிகம், தனுசு, கடகம், மீனம்
27 பகை வீடுகள்: ரிஷபம், மகரம், கும்பம்
28 பார்வை : 7 ம் மட்டும்
29 பலன் தரும் காலம் : ஆரம்ப காலம்
30. பித்ருகாரகன் (உடல் காரகன் ) (தந்தை காரகன்)
31. தத்துவம் : ஆண் கிரகம்

லக்கினத்தில் இருந்து

1-ம் வீட்டில் இருந்தால் (Rahu in First house) :

மேலும் படிக்க ...
12 லக்கினத்தின் பொது பலன்கள்-4

மகரம் லக்கினம்:
அதிபதி சனி
யோககாரகர்கள் சுக்கிரன், புதன், செவ்வாய்
யோகமில்லாதவர்கள் சந்திரன், குரு
மாரக அதிபதி சந்திரன், குரு
நோய் சுரம், விஷம் , ஜலம் இவைகளால் பீடை
ஆயுள் சுபர் பார்க்க 67 வயது வரை இருப்பர்

பொது பலன்கள் :

துர் ஆசை உடையவர், திடபுத்திமான், கோபக்காரன், மனைவியிடத்தில் பிரியமுள்ளவன்கும்பம்லக்கினம்::
அதிபதி சனி
யோககாரகர்கள் சுக்கிரன், புதன், சனி
யோகமில்லாதவர்கள் சந்திரன், குரு, செவ்வாய்
மாரக அதிபதி சந்திரன், செவ்வாய்
நோய் ஜுரம், பித்த சரீரம் , மிகுந்த சன்னி, வாதசுரம், பித்தசுரம்
ஆயுள் சுபர் பார்க்க 80 வயது வரை இருப்பர்

பொது பலன்கள் :

பெண்களிடத்தில் பிரியமுடையவன், அகன்ற வயிறுடையவன், தன்னையே புகழ்ந்து பேசுபவன் , பிறர் செய்யும் உதவியை உடனே மறப்பவன் , அற்ப கல்வியுடையவன்மீனம் லக்கினம்:
அதிபதி குரு
யோககாரகர்கள் சந்திரன், செவ்வாய்
யோகமில்லாதவர்கள் சுக்கிரன், சூரியன், புதன், சனி
மாரக அதிபதி சூரியன்
நோய் உஷ்ண ரோக பிரச்சனை , ஜுரம், இருமல்
ஆயுள் சுபர் பார்க்க 100 வயது வரை இருப்பர்

பொது பலன்கள் :

ஞ்ானி , பிராமணர், பெரியாரிடத்தில் மரியாதையுடையவன், சத்தியவான், பரிமளபிரியன் , இரக்கமுடையவன் , குளிர்ச்சியான கண்கள் உடையவன்12 லக்கினத்தின் பொது பலன்கள்-3

துலாம் லக்கினம்:
அதிபதி சுக்கிரன்
யோககாரகர்கள் சனி, புதன்
யோகமில்லாதவர்கள் சூரியன், செவ்வாய், குரு
மாரக அதிபதி செவ்வாய்
நோய் மனோபீதி , பேதி
ஆயுள் சுபர் பார்க்க 85 வயது வரை இருப்பர்

பொது பலன்கள் :

நல்ல குணம், புத்தி, அறிவு, பொறுமை, புகழ் உடையவர், தனவான் , இரக்கம் உடையவர்,ஜனப்பிரியர் , சுகவான்விருச்சிகம் லக்கினம்:
அதிபதி செவ்வாய்
யோககாரகர்கள் சூரியன் ,குரு, சந்திரன்
யோகமில்லாதவர்கள் புதன், சுக்கிரன்
மாரக அதிபதி புதன், சுக்கிரன்
நோய் ஜுரம், ஜன்னி
ஆயுள் சுபர் பார்க்க 90 வயது வரை இருப்பர்

( குருவும், சனியும் கொல்லான் . சில நூல்கள் சூரியன் , சந்திரன், சனி கூடியிருந்தால் நல்ல யோகம் சொல்கிறது )

பொது பலன்கள் :

புத்திமான் , வஞ்சகன் , தனவான் , எடுத்திட காரியத்தை முடிப்பவன் , மனைவி மீது பிரியமுள்ளவன் , வரையற்ற விஷப்பிரியன், முன்கோபமுடையவன்

தனுசு லக்கினம்:
அதிபதி குரு
யோககாரகர்கள் புதன், செவ்வாய், சூரியன்
யோகமில்லாதவர்கள் சுக்கிரன்
மாரக அதிபதி சனி
நோய் உஷ்ண ரோக பிரச்சனை , கண் நோய்
ஆயுள் சுபர் பார்க்க 77 வயது வரை இருப்பர்

பொது பலன்கள் :

சத்தியவான், நல்ல குணமுடையவன், நன்றாக பேசுபவன் , தனவான் , பழகுவதற்கு இனியவன் , வித்தையுடையவன்