மீனம் (Pisces)
ராசியின் தன்மைகள் :

  உடல் அமைப்பு ( Type of Body or sturcture of Body)

  குணங்கள்(General Characteristics):

  மணவாழ்க்கை (Marriage Life):
  பொருளாதாரம் (Economy):
  புத்திரபாக்கியம்(Children)
  தொழில்கள்(Business or Jobs):
  நோய்கள்:
  இவையாவும் பொதுவாக சொல்லப்படுவதே ஆகும். தயவு செய்து குழம்ப வேண்டாம். உங்கள் குழப்பத்திற்கு AstroTamil பொறுப்பு ஏற்காது